Σε λίγο ανανεωμένοι!

Αποφασίσαμε να ανανεώσουμε την ιστοσελίδα μας, τόσο σε οπτικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο ουσίας και περιεχομένου. Εκ των πραγμάτων, πρέπει να απουσιάσουμε κάποιες μέρες για να ολοκληρώσουμε τις αλλαγές. Αλλά no worries. Σύντομα θα είμαστε και πάλι εδώ να μιλήσουμε για το ηλεκτρονικό τσιγάρο και το vaping.